Aktuality >

Pro členy

PŘIHLÁŠKY A ÚHRADA PŘÍSPĚVKŮ

kliknutím na výše uvedený řádek vstoupíte do registračního systému

PŘÍSPĚVKY

Kategorie

Školní rok                

Pololetí   

Dospělí

2000,-             

1200,-

Děti, studenti, důchodci, ZTP

1400,-

800,-

Cvičitelé, pomahatelé, činovníci                    

400,-

 

 

PREFERUJEME PLATBU PŘÍSPĚVKŮ ZA ŠKOLNÍ ROK!

Informace o zpracování osobních údajů

 

INFORMACE O ZMĚNÁCH PŘI ÚHRADĚ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Pátek 1.9.2023 byl dnem spuštění nového registračního systému pro členy Sokola Strašnice.

Postup je vytvořený na bázi systému Auksys, ve kterém fungují různé kroužky a mimoškolní aktivity pro děti. V systému se zaregistruje hlavní uživatel a pod ním následně jednotliví členové, tzn. že jeden uživatel (například maminka) může spravovat členství celé rodině. V zájmu pojištění cvičenců a pro potřeby žádostí o dotace potřebujeme mít pravdivé údaje o členech Sokola Strašnice v požadovaném rozsahu. Případné změny svých údajů si bude moct registrovaný člen v systému sám aktualizovat (telefon, e-mail, bydliště…).

Dle pokynů v e-mailu obdrženém po registraci následuje bezhotovostní úhrada příspěvků. V případě dospělých cvičenců je nutné nejprve vyčkat na potvrzující e-mail o přijetí za člena, což vychází z našich stanov a organizačního řádu jednoty. Příspěvky se hradí dle školního kalendáře, tj. od září do června (v případě půlroční platby je to září-leden a únor-červen). O prázdninách, tj. v červenci a srpnu, u nás cvičí pouze dospělí členové, kteří mají uhrazené příspěvky za skončený školní rok.

Pro úhradu příspěvků slouží výhradně číslo účtu dle e-mailové výzvy. Upozorňujeme, že se jedná o jinou banku a jiné číslo účtu než bylo dříve. V uživatelském prostředí si pak můžete stáhnout potvrzení platby pro účely příspěvku od zdravotní pojišťovny či od zaměstnavatele.

Po absolvování registrace a úhrady si člen může vytisknout legitimaci. Doporučujeme tak učinit zejména u nejmladších cvičenců, protože na legitimaci se z evidenčního systému vytiskne i kontakt na zákonného zástupce.

Výše uvedené postupy platí pro všechny cvičence bez rozdílu. Novou registrací musí projít i ti, kteří do Sokola Strašnice chodí třeba i několik desítek let.

V případě jakýchkoli dotazů či nesrovnalostí prosím piště na email: auksys.spravce@sokol-strasnice.cz. Do dvou pracovních dnů Vám odpovíme či zavoláme. V e-mailu prosím uveďte Vaše kontaktní údaje.

V případě potřeby se můžete řídit MANUÁLEM - Členské příspěvky Sokol Strašnice, který je nahrán dole na této stránce.

 

Cílem je zjednodušení výběru příspěvků i bezkontaktní a časově nenáročný postup.

Děkujeme za pochopení a důvěru,

Výbor jednoty

 

PRO PŘÍPAD ÚRAZU

Níže přiložený Formulář pro pojišťovnu si v případě potřeby vytiskněte a vyplňte.

číslo pojistné smlouvy: Hasičská pojišťovna -  0513138018 

 

Přiložené dokumenty:

Heslo jednoty

"V mysli vlast,
v paži sílu,
v srdci oheň."

Kde nás najdete?
Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice z.s.    
Saratovská 400/4
100 00, Praha 10 - Strašnice

IČO 70851204

Podporují nás:

Magistrát Praha Městská část Praha 10

© 2006 Sokol Strašnice
created by Anawe