MILAN VOLEK

významný činovník Sokola Strašnice

Vzpomínka na bratra Milana Volka

V minulých dnech jsme se rozloučili s naším bratrem Milanem Volkem, člověkem, který významně pomáhal při obnově naší jednoty a středočeské župy Jana Podlipného.

Patřil k těm, kteří v oné překotné době místo honby za penězi byli ochotni vynaložit tisíce pracovních hodin obnově Sokola zcela bezplatně.

Nebyl tedy sám. Pomáhali i další sokolskou myšlenkou zaujatí bratři a sestry, ze kterých vzniklo nové vedení jednoty.

Prvním starostou Středočeské župy Jana Podlipného byl proto zvolen bratr Volek, který v této funkci zůstal celé funkční období. Jemu se též podařilo sehnat Stanovy České obce sokolské, platné s malými změnami až do roku 1948. Mladší veřejnosti není známo, že nacisté pronásledovali sokolské činovníky tak, že za Protektorátu bylo velmi nebezpečné uchovávat stanovy Sokola a sokolské kroje. Obdobně tomu bylo i po roce 1948, kdy byla budována jednotná tělovýchova jako prodloužená ruka komunistické strany.

Podle těchto původních stanov, které neměli ani noví pracovníci Obce sokolské v Tyršově domě, jsme vypracovali stanovy obnovené Tělocvičné jednoty Sokol Strašnice a zaregistrovali jsme je v rejstříku právnických osob kraje, a stejně tak i stanovy Sokolské župy středočeské Jana Podlipného.

Na širším předsednictvu Obce se bratr Volek dlouhodobě pokoušel, aby byly řádně vykázány a vyúčtovány věcné i finanční dary od zahraničních Sokolů, které měly pomoci při obnově Obce sokolské. Ale bez výsledku. A tak je tomu dodnes. Bratr Volek též nesouhlasil s odprodejem údajně nevyužitelných nemovitostí dosud neobnovených jednot, které tehdejší předsednictvo schválilo a které byly prodány hluboko pod cenou za netransparentních okolností.

Měl za to, že centralistické vedení není způsobilé zabránit škodám na sokolském majetku a rozhodování nemá být v jeho výlučné kompetenci. Vadilo mu, že první i druhý po roce 1990 zvolení starostové Obce opomněli přiznat ve svých životopisech události, pro které by k jejich zvolení na sjezdu zřejmě nedošlo.

Proto v roce 2002 stál na straně naší jednoty ve věci o neměnnosti současných stanov, a zklamán převahou autoritativních sil v Obci, zatrpkl a postupně odešel ze všech svých funkcí. I v této fázi veřejně hlásal, že odměna Sazky pro zástupce Obce sokolské za účast v příslušném vedení ve výši 800 tisíc Kč ročně není správná. Nedošlo však ke změně a ukázalo se, že zmíněné částky jen pomáhají zakrývat podnikatelské nedostatky Sazky.

TJ Sokol Praha-Strašnice je mu za odevzdanou práci vděčná.

  

V Praze dne 23. 1.2015

(z příspěvku Miroslava Jandy redakčně upravil Vladimír Krigl)

Heslo jednoty

"V mysli vlast,
v paži sílu,
v srdci oheň."

Kde nás najdete?
Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice z.s.    
Saratovská 400/4
100 00, Praha 10 - Strašnice

IČO 70851204

Podporují nás:

Magistrát Praha Městská část Praha 10

© 2006 Sokol Strašnice
created by Anawe