Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6

Heslo jednoty

"V mysli vlast,

  v paži sílu,

  v srdci oheň."

 

Strašnický výlet se Sokolem

Jménem Sokola Strašnice Vás srdečně zveme na poslední letošní putování se strašnickým Sokolem. 

Půjdeme na již tradiční předvánoční procházku s pejsky z Voříškova.

 

Výlet se uskuteční v neděli 9. prosince 2018, od sokolovny vyrážíme v 8:50, sraz v 8:40.

...

 

Ukončení cvičení v roce 2018

Veselé Vánoce 18

 

Cvičení všech oddílů končí ve čtvrtek 20.12.2018 a začíná v pondělí 7.1.2019

Přejeme Vám klidné vánoční svátky a vše nejlepší do roku 2019!

 

Cvičitelé, pomahatelé a činovníci Sokola Strašnice

110 let Sokola Strašnice

Přesně před 110 lety, dne 18. října 1908, se v bývalém hostinci U Trmalů rozhodlo o založení nové sokolské jednoty v rozrůstající se pražské čtvrti Strašnice. Tak vznikla naše sokolská jednota ve Strašnicích.

...

 

Uzavření oddílů

Do oddílů RODIČE A DĚTI (R+D) a PŘEDŠKOLNÍ DĚTI již nebudeme přijímat nové členy (neplatí pro sourozence členů těchto oddílů), a to po celý školní rok 2018/2019.

Důvodem je maximálně naplněná kapacita těchto hodin.

Členové s platnou legitimací mohou hodiny navštěvovat a případně v lednu přejít z oddílu R+D do oddílu předškolních dětí.

 

Děkujeme za pochopení.

Výbor Sokola Strašnice

 

INFORMACE PRO NOVÉ ZÁJEMCE O CVIČENÍ

Pokud máte zájem přihlásit se do některého z oddílů Sokola Strašnice (nebo přihlásit své dítě), přijďte rovnou na hodinu konkrétního oddílu a domluvte se s vedoucím hodiny. Placení probíhá pravidelně v předem vypsaných termínech ve vestibulu sokolovny (většinou v rámci prvního měsíce konkrétního pololetí - leden či září).

Do oddílů Rodiče a děti a Předškoláci nyní nepřijímáme nové členy z důvodu maximálního vyčerpání kapacity hodin. Dále platí, že kdo nebude mít zaplaceno v termínu, nebude moci tyto hodiny navštěvovat a musí počkat případně do dalšího pololetí.

V ostatních oddílech záleží na dohodě s vedoucím hodiny a matrikářkou Pavlou Holanovou

(holanova-pavla@seznam.cz).

Bližší informace naleznete zde.

Přihláška pro dospělé zde.

Přihláška pro žactvo zde.

 

Desatero Sokola Strašnice

Desatero, které graficky ztvárnila bývalá cvičitelka Iveta Kalinová, je vystaveno jako motivace k pravidlům slušného chování pro naše děti na chodbě vedle dveří do sálu naší sokolovny.

 

Upozornění

Vstupem do areálu TJ Sokol Praha-Strašnice z.s. či účastí na jakékoli akci našeho spolku dáváte souhlas s možností pořizování audiovizuálních záznamů vaší osoby a s jejich potenciálním zveřejněním za účelem propagace TJ Sokol Praha‑Strašnice z.s.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů si můžete stáhnout zde.

 

Děkujeme za vaši přízeň

Váš TJ Sokol Praha-Strašnice z.s.