Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6

Seznam členů Sokola Strašnice, kteří položili život v odboji proti nacismu za druhé světové války.


Jaroslav Benetka
Narozen 1927, člen jednoty od roku 1937. Po rozpuštění Sokola cvičil ilegálně v družstvu bratra Petráčka. Pro útěk z nasazení v Říši se dostal do koncentračního tábora Flossenburg, zemřel vysílením po osvobození 18.5.1945.

Ing. Karel Meissner

Narozen 1901, člen jednoty od roku 1938, pracoval v dramaturgickém odboru a jako člen výboru. Později v ilegalitě ve zpravodajské službě (krycí jméno Marcel) byl ve spojení se skupinou pplk. Mašína. Zatčen 1941, popraven 3.11.1942 v Plotzensse.

Vladimír Cimrhakl

Narozen 1910, člen jednoty od roku 1933, vedl cvičení žáků. 1943 souzen pro zatajení zbraní, přechovávání tajné vysílačky a ilegální činnost. Popraven v Praze na Pankráci 8.9.1944.

František Nekvasil

Narozen 1919, členem jednoty od roku 1937. Účastnil se odboje, 1940 zatčen, odsouzen na 30 měsíců, vězněn v Terezíně a v Rakousku, 1943 odvezen do Osvětimi, kde zemřel 28.2.1943.

Jaroslav Novák

Narozen 1915, člen jednoty od roku 1933, cvičitel žáků, závodil v lyžařském oddíle. Byl letec a v roce 1939 odešel za hranice. 15.12.1939 zahynul ve Francii při leteckém neštěstí. Pohřben na čs. Vojenském hřbitově La Targette, hrob č. 185 /pramen: Fr. Loucký - Mnozí nedoletěli, strana 163, Praha 1989/.

Ludvík Popper

Narozen 1893, členem jednoty od roku 1933. V roce 1942 zařazen do transportu do Polska, zahynul patrně v Osvětimi.

JUDr. Stanislav Raišl

Narozen 1889. Ve strašnické jednotě byl jednatelem a náměstkem starosty, byl členem rozhodčího soudu župy středočeské. Za války se postaral o odklizení důležitých dokladů, převážení zbraní do bezpečí v okolí Českého Brodu a zásobování ilegality zbraněmi.Zatčen roku 1940, v roce 1941 poslán do Oranienburgu, kde byl ubit esesáky 13.5.1942.

Miroslav Šrámek

Narozen 1896, ruský legionář a starosta Sokola v Námestove na Slovensku, potom člen ve Strašnicích. Za války organizoval odbojové skupiny (ve spojení se skupinou generála Luži). Zatčen 29.3.1942, při zatýkání spáchal sebevraždu.

Otto Virt

Narozen 1924, syn náčelníka strašnického Sokola. Zatčen 14.8.1941 se skupinou stejně starých chlapců pro přechovávání zbraní. Popraven v Praze Pankráci 29.9.1941.

Miroslav Vojtěchovský

Narozen 1906, člen jednoty od roku 1924, ze známé strašnické rodiny. Členem pořadatelského odboru jednoty Strašnice a župy Středočeské. Za německé okupace zachránil archiv strašnické jednoty. Zatčen 13.5.1942 pro přechovávání zbraní a tajné vysílačky. 30.6.1942 popraven.

Antonín Zdrchaný

Narozen 1882. V Sokole Strašnice byl činný v hudebním odboru a staral se o technické zařízení divadelní scény. Zatčen 1943 pro odbojovou činnost, zahynul v Osvětimi 9.4.1943.

Na základě brožury "Umučeným a padlým bratřím strašnického Sokola1939 - 1945", vydané u příležitosti odhalení pamětní desky na strašnické sokolovně dne 3.5.1947, připravila dne 5.3.1996 vzdělavatelka Sokola Praha Strašnice Dr. Jitka Hralová.