Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6
Úvodní strana / Oddíly /

Příspěvky a přihlášky

ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY 2018 - !!! zvýšení příspěvků u zvýrazněných kategorií !!!

 

Kategorie

kalendářní rok

pololetí

Dospělí  1500,-  900,- 
Předškoláci, žactvo, dorost, studenti 1000,- 600,-
Rodiče a děti (jednotný příspěvek za oba) 1000,- 600,-
Důchodci  800,-  500,- 
Cvičitelé, pomahatelé, činovníci, přispívající členové  100,-   
Volejbal 1200,-  700,-
Badminton  1700,-  1000,- 
Vystavení legitimace  10,-   
Duplikát  50,-   

 

Zaregistrovat se do Sokola Strašnice můžete podáním vyplněné přihlášky, kterou si lze stáhnout z této stránky (viz níže), nebo si ji můžete vyzvednout u vedoucího oddílu. K vyplněné přihlášce přiložte fotografii o rozměrech 30 x 40 mm a patřičný členský příspěvek plus 10,- Kč za členskou legitimaci. To vše odevzdáte matrikářce jednoty. Členský příspěvek se platí buď za celý kalendářní rok nebo za pololetí (leden-červen / září-prosinec)!  Obsahuje mimo jiné i pojištění cvičence proti úrazu způsobenému při cvičení v objektu naší jednoty.

 

!!! BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY NEJSOU MOŽNÉ !!!

 

KONTAKTNÍ OSOBA: Pavla Holanová (holanova-pavla@seznam.cz)

Související dokumenty: