Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6
Úvodní strana / O nás /

Sokolovna

Zde Vám chceme  představit naši sokolovnu a prostředí ve kterém cvičíme. Ať už je to naše malá tělocvična se vším co k ní patří, tak zároveň naše venkovní hřiště, které na jaře 2003 dostalo nový kabát. Na fotografie se můžete podívat ve fotogalerii nebo po kliknutí zde.

Naše sokolovna byla postavena společným úsilím bratří a sester naší jednoty. Stalo se tak svépomocí v roce 1921 na pozemku darovaném statkářem Juliusem Bečvářem. Práce začaly počátkem roku a dne 11. června 1921 byla hotová sokolovna slavnostně otevřena hudební a tělocvičnou akademií. Otevření bylo oslaveno i veřejným cvičením, průvodem obcí a lidovou veselicí. Sokolovna byla vystavěna vlastně jako provizorium, které přesto stálo 500 000 Kč. Inventář, potřebný pro provoz nové budovy, byl pořízen z výtěžku prodeje pozemku, kdysi zakoupeného "Družstvem pro výstavbu tělocvičny".

Během let 1948 - 1990 budova pouze chátrala. TJ Dopravní podnik do ní neinvestoval ani korunu. Pouze provizorně řešil náhlé havárie.

V roce 1991 byla sokolovna opět navrácena strašnickým Sokolům. Hodnotíme-li dnes nové budování strašnického Sokola, zjistíme, že to byla doba opravdu intenzivní činnosti. Po převzetí sokolovny do vlastní správy bylo nutné odstranit řadu havarijních situací: šatny, sprchy, WC, vytápění, údržba, úklid, oprava střechy a žlabů, atd… Velkou akcí byl přechod na plynové vytápění sálu teplovzdušnými radiátory v roce 1995. Do budovy bylo třeba přivést plyn, vybudovat kotelnu a mnoho dalších zařízení. Původní rozpočet cca 700 000 Kč se podařilo usilovnou prací obětavých členů výboru a oddílu mužů snížit na cca 370 000 Kč a zkušební provoz mohl být zahájen 20.11.1995.

Zlepšení prostředí bylo v letech 1996-97 doplněno tepelnou izolací oken, stěn a stropu (včetně galerie a jeviště), čímž se snížila spotřeba paliva a zároveň zlepšil vzhled celého interiéru. Současně se stavebními akcemi vedl výbor, od obnovení jednoty až do konce roku 1993, náročná jednání s posledním držitelem sokolovny, TJ Dopravní podnik, o navrácení objektu i pozemků do vlastnictví Sokola. I když smlouva o předání majetku byla podepsána už počátkem roku 1991, toto úsilí bylo korunováno úspěchem až 5.1.1994, kdy byla konečně smlouva registrována a majetek zapsán do katastru nemovitostí.

V roce 2003 byla dokončena rekonstrukce venkovního hřiště, která otevřela nové možnosti využití pro ženské oddíly, které do té doby škvárové hřiště nevyužívaly. Nové hřiště je pokryto umělou trávou, dále je vybudované pískové doskočiště s tartanovým rozběžištěm.

V roce 2004 se podařilo postupně zrekonstruovat obě hlavní šatny pro cvičence, hlavní chodbu do sálu a obě lodě. Touto rekonstrukcí jsme konečně zkulturnili prostředí ve kterém se naši cvičenci nejvíce pohybují.

V roce 2005 jsme zrekonstruovali vstupní halu, která svou schátralostí vždy každého upoutala, v tom negativním smyslu. Dnes má vstupní hala nové obložení, osvětlení a také nové prostorné vytríny pro výstavu trofejí ze závodů a soutěží, kterých se účastnily naše děti. Další velkou investicí v roce 2005 bylo vybudování reuterové podlahy v jižní lodi. Tímto jsme se zařadili mezi těch málo jednot, které toto moderní cvičební nářadí mají k dispozici pro své svěřence.

V roce 2006 jsme zrekonstruovali podlahu v hlavním sále. Nová podlaha je parketová. Doufáme, že vydrží minimálně tak, jako ta předchozí. Kromě toho jsme nechali natřít jednotnou barvou všechny konstrukce. Náš stařičký sál těmito úpravami viditelně prokoukl.

V roce 2007 jsme zrekonstruovali podlahu na pódiu, spolu s obložením stěn. Dále jsme nově instalovali systém osvětlovací techniky a závěsných opon. Tyto novinky chceme do budoucna využívat pro většinu veřejných akcí, pořádaných v sále a dále pro potřeby dramatického kroužku, který nově vznikl na podnět náčelnice Ivany Kriglové.

V roce 2009 jsme nachali natřít střechu a nově natřít sokolovnu. K této akci jsme nechali vyrobit repliku sochy sokola, která v minulosti čnila na štítě, nad hlavním vchodem do sokolovny. Na pořízení této repliky jsme vyhlásili sbírku. Sokolovna dostala nový kabát i s ozdobou, kterou si můžete prohlédnout, pokud při vstupu do sokolovny zakloníte hlavu a podíváte se směrem ke střeše.

V roce 2010 jsme se rozhodli udělat něco s téměř havarijním stavem světel v naší tělocvičně a zrekonstruovali jsme hlavní osvětlení, které je teď co do svítivosti výkonější, ale také co do spotřeby úspornější. K tomu jsme dali nové horní obložení všech čtyř stěn v hlavním sále, které taky svou měrou více prosvětlilo celý prostor. Nakonec jsme se rozhodli, když už jsme minulý rok opravili fasádu a střechu, opravit i oplocení a vstupní zastřešení u hlavního vchodu. V tuto chvíli je venkovní vzezření naší sokolovny důstojné svému účelu, než tomu bylo v minulosti, kdy více jak 40 let nikdo do této budovy neinvestoval ani korunu a zanedbaná, chátrající budova rozhodně nebyla chloubou Strašnic.  

O prázdninách 2011 jsme zcela zrekonstruovali sociální zařízení. Naši členové můžou využívat zcela nové toalety i sprchy. V tuto chvíli je poslední nezrekonstruovaná místnost v celé budově šatna cvičitelů. To je bonbónek, který si necháváme na konec.

V roce 2017 jsme v jihovýchodním rohu přistavěli novou dvoupodlažní přístavbu. Patro přístavby slouží jako zázemí pro pódiové akce, hojně využívaná např. při pořádání divadelních představení. Přízemí pak v návaznosti na zahradu slouží jako hlavní zázemí údržby a sklad.