Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6
Úvodní strana / O nás /

Organizace jednoty

Ještě do poloviny roku 2001 naše jednota byla součástí České obce sokolské (ČOS). Patřili jsme do župy Středočeské – Jana Podlipného. Jako jednota jsme v župě patřili k těm aktivnějším. Představitelé naší jednoty vykonávali vysoké funkce i na župě. Vše se zdálo, že běží tak, jak se patří na hrdý spolek zvaný Sokol. Bohužel již od roku 1996 se úzké vedení ČOS rozhodlo přehodnotit a zcela změnit historicky danou hierarchii Sokola. Od založení ČOS až do roku 1996 byly jednoty základním článkem. Jednoty se dobrovolně sdružovaly do žup, které vytvářely. Župy si vytvořily ČOS, jako zastřešující organizaci, která zastupovala Sokol v jednání se státními úřady při organizování celorepublikových akcí apod. Současný stav je zcela opačný. Rozhodování nejde ze zdola, ale shora. ČOS rozhoduje o všem a župy i jednoty musí její nařízení plnit, i kdyby se jim to nelíbilo.

Od poloviny roku 2001 již naše jednota není součástí ČOS, jelikož se nevzdala svých stanov, které mimo jiné byly téměř totožné se stanovami ČOS, a také díky tomu, že se naše jednota nevzdala registrace na MV ČR. Byli jsme vyškrtnuti z evidence ČOS.

Toto vyškrtnutí stále bereme jako svévůli vrcholných činovníků, kteří si potřebovali připravit půdu pro absolutní ovládnutí České obce Sokolské. Jako jeden z argumentů uvádím stanovisko ČOS, že naše jednota, jako samostatná právnická osoba, nemůže být součástí ČOS, podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona číslo 83/1990 Sb. Jednalo by se údajně o "Dvojí registraci". Pokud si výše zmiňovaný zákon přečteme pozorně, tak již v § 2 odst. 2 se dočteme, že "Členy sdružení mohou být i právnické osoby." Shrneme-li to, tak je nad míru jasné, že cílem činovníků bylo soustředit veškerý majetek jednot a žup pod svá křídla. 

V jednom z dopisů od bývalého starosty ČOS, bratra Pleskače, jsme se dočetli, že jsme začali psát černou kroniku naší jednoty. Paradoxem je, že se naší jednotě nyní daří mnohem lépe. Určitý podíl na tom má fakt, že většina našich členů si uvědomila, že již nestačí jen natahovat ruku na nějakou tu dotaci, ale že se musíme aktivněji snažit o získávání veškerých možných finančních zdrojů.
Díky tomu, že jsme se naučili tyto finanční zdroje získávat a díky skvělé práci našeho výboru, především tehdejšího hospodáře a místostarosty ing. Vladimíra Krigla, jsme nejenom ekonomicky samostatní a soběstační, ale dokonce pozvolna investujeme do oprav a rozvoje naší sokolovny. Všechny rekonstrukce naleznete zde. Již na Valné hromadě 2003 bylo řečeno, že Sokol Strašnice opustil éru obnovy a přešel do éry rozvoje.

V roce 2008 jsme velmi důstojným způsobem oslavili 100. výročí založení naší jednoty pořádáním Slavnostní akademie. Přes 500 diváků a 264 vystupujících je dobrou vizitkou naší práce. Navíc v roce 2004 jsme začali organizovat tábory pro naše děti a v současnosti nás pravidelně jezdí něco přes osmdesát účastníků. Náš cvičitelský sbor čítá přes čtyřicet aktivních cvičitelů a pomahatelů s řádnou kvalifikací, což nám umožňuje pořádat v dostatečné kvalitě nejen naše pravidelná cvičení, ale i veškeré akce, pořádané pro členy či strašnickou veřejnost.

Dnes je více než jasné, že Sokol Strašnice nepíše černou kroniku, jak bylo kdysi zmiňováno, ale naopak, že se vydal správným směrem. Jak už bylo jednou řečeno, Sokolem se člověk nestává zaevidováním, ale svým vlastním rozhodnutím, svým postojem a svými činy.

Související dokumenty: