Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6

Heslo jednoty

"V mysli vlast,

  v paži sílu,

  v srdci oheň."

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE CVIČENÍ - od 29. 11. 2021 !!!

OD PONDĚLÍ 29. 11. 2021 PROBÍHÁ V SOKOLE STRAŠNICE CVIČENÍ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO PŘED VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU!

 

1) Přijímání nových členů je pozastaveno do odvolání!

 

2) Bude uplatňována žlutá a zelená cesta při zahájení a ukončení cvičební hodiny jako v září 2020 (viz přiložený manuál níže). Rodičům (vyjma oddílu Rodiče a děti) nebude umožněn vstup do areálu Sokola Strašnice. Hodiny pro veřejnost jsou až do odvolání zrušeny.

 

3) Cvičencům, kteří mají řádně zaplacené členské příspěvky, bude umožněn vstup do areálu Sokola Strašnice na základě uznávání výjimky MZd z povinnosti očkování/testování atp. pro homogenní skupiny. Předpokládáme však zodpovědnost jednotlivých cvičenců, že při příznacích virového onemocnění nebudou ve vlastním zájmu vstupovat do areálu TJ.

V oddíle Rodiče a děti nebude umožněna účast dětí starších 6 let na hodině. 

 

4) Vedoucím hodin bude vedena evidence o všech cvičících - jména a kontaktu na rodiče (v případě epidemiologického šetření KHS) - po dobu 30 dnů od konání hodiny.

 

5) Účast na hodině bude podmíněna předložením legitimace (vyjma nových členů, kterým bude teprve vystavena)!

 

Děkujeme za pochopení.

Těšíme se na Vás a věříme, že společně to zvládneme :)

 

                                                               Výbor TJ

 

manual anti-covid-obrázek

 

10.10.2021