Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6

Heslo jednoty

"V mysli vlast,

  v paži sílu,

  v srdci oheň."

 

PLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2020

Výběr příspěvků na první pololetí či celý rok 2020 bude probíhat pouze v termínech, které jsou vyvěšeny ve vestibulu Sokola Strašnice a zde na webu (nutno přinést legitimaci).

 

TERMÍNY PRO ROK 2020:

středa    15.1. od 17 do 19 h - všichni kromě R+D

úterý      21.1. od 17 do 18 h - všichni

pondělí  27.1. od 17 do 19 h - všichni

středa    29.1. od 16 do 17 h - jen R+D během hodiny

úterý        4.2. od 17 do 18 h - všichni

 

Do oddílů Rodiče a děti a Předškolní děti nepřijímáme nové členy z důvodu naplněné kapacity tělocvičny (u sourozenců je možné učinit výjimku)

POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ JE K DISPOZICI K VYTIŠTĚNÍ ZDE – PŘINESTE PROSÍM ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ S SEBOU!!!

Pokud by Vaše pojišťovna odmítla proplatit příspěvek na základě tohoto potvrzení, ozvěte se prosím na e-mail holanova-pavla@seznam.cz a bude Vám vystaven přímo daňový doklad.

                                                                                                                                             

Další informace zde.

 

Členky oddílu žen mohou odevzdat přesnou částku s legitimací přímo Pavle Holanové během jejich hodiny.

Členové Zdravotního cvičení pro seniory (věrné gardy) se obrátí na Boženu Podhornou.

__________________________________________________________________________

 

Platba probíhá pouze v hotovosti, a to na pololetí (leden až červen 2020) nebo celý kalendářní rok 2020.

Výše příspěvků jsou uvedeny na nástěnce nebo na těchto webových stránkách v sekci Oddíly, Příspěvky.

__________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­

 

Noví členové:

Přihláška je k dispozici na webu sokola nebo u vedoucích hodin.

Doneste, prosím, řádně vyplněnou přihláškučástku výše příspěvku10 Kč na vydání nové legitimace a fotografii obličeje (30*40mm).

Vyhotovená legitimace vám bude předána na místě, či později (dle časových možností) na vaší příslušné hodině vedoucím oddílu.

Do oddílů Rodiče a děti a Předškolní děti nepřijímáme z důvodu naplněné kapacity tělocvičny nové členy (u sourozenců je možné učinit výjimku)

POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ JE K DISPOZICI NA NAŠEM WEBU K VYTIŠTĚNÍ VE SLOŽCE DOKUMENTY – PŘINESTE PROSÍM ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ S SEBOU!!!

Pokud by Vaše pojišťovna odmítla proplatit příspěvek na základě tohoto potvrzení, ozvěte se prosím na e-mail holanova-pavla@seznam.cz a bude Vám vystavený přímo daňový doklad.

__________________________________________________________________________

Příspěvky je nutné uhradit nejpozději v posledním vypsaném termínu!

 

Zaplacením příspěvků v řádných termínech nám výrazně ulehčíte práci.

 

Děkujeme           Sokol Strašnice (Pavla Holanová, holanova-pavla@seznam.cz)

 

5.12.2019