Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6

Heslo jednoty

"V mysli vlast,

  v paži sílu,

  v srdci oheň."

 

Valná hromada 2018 - zdravice sestry Klímové a Sokolský slib

 

Ve středu 14.2. proběhla Valná hromada jednoty, která se nesla ve slavnostním duchu. Letošních 110 let od založení strašnické jednoty a 100. výročí vzniku Československa nám naše zasloužilá sestra Marta Klímová připomněla ve své nádherné poetické zdravici, o kterou se s vámi chceme podělit zde.

 

K této příležitosti se také třináct z našich bratrů a sester rozhodlo složit Sokolský slib a tím symbolicky vyjádřit, že se jejich konání řídí pevnými hodnotami. Skládání slibu si můžete prohlédnout zde.

 

 

Spějme dál za sokolským praporem

1908, 1918 - 2018

 

V letošním roce právem poutá naši pozornost

sté výročí završení boje za naši samostatnost

a současně uplynulo 110 let od doby,

kdy byl založen strašnický sokol-ještě v čase poroby.

Byli to právě Sokolové, kteří spolu s politiky

stáli neochvějně u zrodu Československé republiky,

v duchu Tyršova hesla „naše barva: červená a bílá,

naše heslo: poctivost a síla"

organizovali sportovní činnost, vštěpovali lásku k rodné zemi,

šířili úctu k duchovnímu dědictví, bez ohledu-mezi všemi.

Předchozí generace se nadšeně a bez váhání

ze skromných začátků pustila do zdravého sportování.

I pánové Masaryk a Beneš aktivně cvičívali

a svou účastí sokolské hnutí podporovali.

Žel, veškeré sokolské úsilí záhy přerušila válka.

Když ve 38. roce sokolské šiky na sletišti stály,

své ohrožené domovině věrnost přísahali.

Mnozí Sokolové pak na válečných polích bojovali

a za svou vlast a ideály hrdinně umírali.

Posléze brutální totalita, jíž sokol byl trnem v oku,

zakázala činnost po řadu dlouhých roků. 

 

Za úspěšné a plodné období v duchu „V mysli vlast, v paži sílu!"

náš strašnický sokol přispívá ku společnému dílu.

Zkušení cvičitelé neúnavně vytyčují smělé mety

pro ty nejmenší, až po stále "mladé" kmety.

U příležitosti zmíněného jubilea naší jednoty

ocenění a velký dík patří za nesmírné zásluhy

bratru doktorovi Doutlíkovi od všech sester a bratří.

Obětavému člověku, jenž po dobu šestadvaceti let

 se zhostil pozice cvičitele bez meškání,

a přivedl tak i starší cvičence k pravidelnému sokolování.

 

Další, pro náš sokol neméně závažnou událostí,

je konání šestnáctého všesokolského sletu

za zájmu nejširší veřejnosti.

Ať už se sletiště změní v rozkvetlou louku

a stane se rejdištěm těch malých – „berušek“ a „broučků“,

či pevným krokem, s jiskrou v oku,

Věrná garda nastoupí na sletovou plochu,

všichni ti, byť z měst, venkova či odkudkoli,

jak malá kolečka včleněná do soukolí,

touží být chloubou a ozdobou sokolského sletu

a hrdě předvést svůj um široširému sletu.

A stověžatá Praha, ta starobylá matka měst,

si považuje zodpovědnou hostitelskou roli

za svou poctu i čest.

Nacvičujícím, našim strašnickým sokolům,

přejeme trpělivost a s dostatek píle

a ti, pouze přihlížející, se už těší na sletě na příjemné chvíle.

 

Marta Klímová

Věrná garda

 

 

16.2.2018