Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6

Heslo jednoty

"V mysli vlast,

  v paži sílu,

  v srdci oheň."

 

Výběr příspěvků pro rok 2018

!!! POZOR !!! - PRO ROK 2018 ZVYŠUJEME VÝŠI PŘÍSPĚVKŮ U VYBRANÝCH KATEGORIÍ

Výběr příspěvků bude probíhat pouze v uvedených termínech ve vestibulu Sokola Strašnice (nutno přinést legitimaci):

Středa 17. 1. 2018       

   - od 16 do 17 hod. (pouze oddíl rodiče a děti)

   - od 17 do 18:45 hod. (všichni)

Pondělí 22. 1. 2018

   - od 17 do 19 hod.

Úterý 30. 1. 2018

   - od 19 do 20 hod.

...

Členky oddílu žen a starších žákyň mohou odevzdat přesnou částku s legitimací přímo na hodině Pavle Holanové.

Starší a mladší žáci mohou odevzdat přesnou částku s legitimací Vladimírovi Kriglovi ml.

Členové věrné gardy se obrátí na sestru Boženu Podhornou.

____________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________

Platba probíhá pouze v hotovosti, a to na půl roku (leden až červen 2018) nebo na celý rok 2018.

Výše příspěvků jsou uvedeny na nástěnce nebo na webových stránkách sokola v sekci Oddíly, Příspěvky.

_____________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

Noví členové:

Přihláška je k dispozici na webu sokola nebo u vedoucích hodin.

Doneste, prosím, řádně vyplněnou přihlášku (oddíl Rodiče a děti (R+D) dvě: jednu za doprovod, jednu za dítě), částku výše příspěvku, 10 Kč na vydání nové legitimace a fotografii obličeje (30*40mm, R+D pouze foto dítěte).

Vyhotovená legitimace vám bude předána na místě, či později (dle časových možností) na vaší příslušné hodině vedoucím oddílu.

____________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________

Příspěvky je nutné uhradit do 30. 1. 2018, poté oddíly uzavíráme!

Zaplacením příspěvků v řádných termínech nám výrazně ulehčíte práci.

 

Děkujeme,   

Sokol Strašnice (Pavla Holanová, holanova-pavla@seznam.cz)

5.1.2018