Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

 • Banner 1
 • Banner 2
 • Banner 3
 • Banner 4
 • Banner 5
 • Banner 6

Heslo jednoty

"V mysli vlast,

  v paži sílu,

  v srdci oheň."

 

Informace pro současné členy jednoty:

 

Stávající členové

placení příspěvků na zbývající část roku 2022

 

Výše příspěvků do 31. 12. 2022:

děti, studenti                                                      600,- Kč

dospělí                                                               900,- Kč

důchodci                                                            500,- Kč

volejbal                                                              700,- Kč

badminton                                                       1.000,- Kč

 

Způsob úhrady:

 • převodem na účet č.  283704349/0800
 • variabilní symbol  =  číslo členské legitimace
 • do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení osoby, za kterou plátce příspěvky hradí (tj. za sebe, za svoje děti, za rodiče apod.)
 • v zadání platby si v aplikaci Vaší banky objednejte zaslání e-mailového potvrzení o úhradě; pokud Vám takové potvrzení nebude stačit, zašlete požadavek na potvrzení společně s údaji o provedené platbě na matrika@sokol-strasnice.cz a my Vám v odpovědi pošleme e-mailem potvrzení

 

Nezapomeňte s sebou na cvičební hodiny vždy nosit legitimaci; úhradu příspěvků Vám v ní vyznačíme ve dnech 14. 9. a 15. 9, 21. 9. a 22. 9., vždy od 17 do 19:30 hod., popř. nechte legitimaci u vedoucího oddílu, a ten Vám ji do 27. 9. 2022 vrátí s vyznačením úhrady.

 

Od 29. 9. 2022 nebude umožněn přístup na cvičební hodiny bez vyznačené úhrady v členské legitimaci!

 

 

Informace pro Nové zájemce o cvičení:

 

Noví členové

přihlášky a úhrada příspěvků

 

 • přihlášku si stáhněte na webové stránce www.sokol.strasnice.cz v sekci Dokumenty. Věnujte prosím pozornost tomu, zda použijte přihlášku pro dospělého člena nebo přihlášku pro evidované dítě.
 • Vyplněnou přihlášku s uvedením oddílu, do kterého se chcete přihlásit a s fotografií 3 x 4 cm můžete odevzdat ideálně donesením vedoucímu oddílu na první cvičební hodinu, o kterou máte zájem, nebo matrikářce B. Podhorné (pouze) ve středu 14. 9. či čtvrtek 15. 9. 2022 v čase od 17 do 19:30 hod. do vstupního prostoru sokolovny.
 • Sken vyplněné a podepsané přihlášky + fotografii lze v termínu do 15. 9. 2022 zaslat též na e-mail matrika@sokol-strasnice.cz

 

 • Příspěvky nově přihlášených členů lze uhradit pouze v hotovosti, ve středu 21. 9. a ve čtvrtek 22. 9. 2022 v době od 17:00 do 19:30 hod. ve vstupní chodbě sokolovny. Pokud jste fotografii nedodali s přihláškou, vezměte ji s sebou a přineste též 10,- Kč za vystavení legitimace.
 •  
 • Výše příspěvků do 31. 12. 2022:

děti, studenti                                                  600,- Kč

dospělí                                                          900,- Kč

důchodci                                                        500,- Kč

volejbal                                                          700,- Kč

badminton                                                   1.000,- Kč

 

 • Proti úhradě Vám bude předána členská legitimace s vyznačením úhrady a na vyžádání i Potvrzení o úhradě. Při vybírání příspěvků nelze z organizačních důvodů akceptovat přijímání nových přihlášek!

 

 • Od 29.9.2022 nebude umožněn přístup na cvičební hodiny bez vyznačení úhrady v členské legitimaci

 

Upozornění

Vstupem do areálu Tělocvičné Jednoty SOKOL Praha-Strašnice z.s. či účastí na jakékoli akci našeho spolku dáváte souhlas s možností pořizování audiovizuálních záznamů vaší osoby a s jejich potenciálním zveřejněním za účelem propagace Tělocvičné Jednoty SOKOL Praha‑Strašnice z.s.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete v záložce Dokumenty.

 

Děkujeme za vaši přízeň

Váš TJ SOKOL Praha-Strašnice z.s.