Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6
Úvodní strana / O nás /

Sokolský slib

 

„Slibuji na svou čest, že budu dobrovolně plnit vše,

co stanovy a členství v Sokole ukládají.

Budu se řídit sokolskými zásadami

a budu přispívat k jejich uplatnění v naší společnosti.

V duchu Tyršova učení, Fügnerova bratrství a Masarykova humanismu

budu sloužit pokroku na všech polích hmotného a duchovního života,

aby pravda a spravedlnost vytvořily svět pravého ušlechtilého lidství.

Svým životem a prací chci přispívat k demokratickému rozvoji naší České republiky.“